نقاشی‌ های دیواری سه بعدی حیرت‌ انگیز!!
به هرحال جان بعد دیگری را نیز به نقاشی هایش اضافه می کند... بعد سوم! کارهای او جنبه بین‌المللی پیدا کرده که همه دنیا از...

نقاشی های سه بعدی دیواری John Pugh

سبک کاری John Pugh را « trompe l’oeil’» می‌نامند که به معنی «خطای چشم» است. به هرحال جان بعد دیگری را نیز به نقاشی‌هایش اضافه می‌کند... بعد سوم! کارهای او جنبه بین المللی پیدا کرده که همه دنیا از نیوزیلند تا هاوایی او را می‌شناسند.

او خودش در مورد کارهایش می‌گوید: «وقتی مردم احساس می‌کنند که از نظر بصری گول خورده اند و با یک نقاشی تخت طرف هستند شوکه شده و بعد شاد می‌شوند»

شما هم به نقاشی های زیر توجه کنید، باید با دقت به آنها بنگرید (به سایه ها نگاه کنید) و متوجه خواهید شد که اآچه در این تصاویر می‌بینید نقاشی هستند. در این موقع می‌فهمیم او از خطای دید استفاده کرده است.

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری سه بعدی

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ