عکس خنده دار از واکنش جالب گربه وقتی یک نوزاد را برای اولین بار میبیند
عکس های جالب از واکنش خنده دار یک گربه پس از اینکه برای اولین بار یک نوزاد را میبیند در فضای مجازی منتشر شده است

واکنش خنده دار یک گربه به نوزاد

یک زن و شوهر جوان صاحب فرزند شده و آن را به خانه خود می برند.

آنها یک گربه نیز به عنوان حیوان خانگی در منزل شان داشتند.

وقتی که آنها به همراه نوزاد کوچک شان از بیمارستان به خانه باز می گردند, این گربه برای اولین بار آنها را با یک نوزاد میبیند!

فکر می کنید واکنش این گربه چگونه بوده است؟!


تعجب گربه از دیدن یک نوزاد

تعجب گربه از دیدن یک نوزاد

 

چهره متعجب گربه!

چهره متعجب گربه!

 

این زوج می گویند گربه تا  مدتی همچنان با تعجب به ما نگاه می کرد و مدام در کنار نوزاد قرار داشت!!

زوج جوان ادامه می دهند که پس گذشت چند ساعت, گربه عضو جدید خانواده را پذیرفته و متوجه می شود که او نیز با ما زندگی خواهد کرد!

 

وقتی که گربه به دیدن نوزاد عادت کرده است

وقتی که گربه به دیدن نوزاد عادت کرده استتهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ