تنها حیوانی که به شریک جنسی خود گل می دهد!
در سایت های خبری بیان شده است که سنجاب ها به شریک جنسی خود گل هدیه می دهند

هدیه سنجاب ها به شریک جنسی خود

گفته می شود سنجاب ها تنها حیواناتی هستند که برای جلب رضایت و محبت کردن به شریک جنسی خود گل می دهند!


گل هدیه دادن سنجاب

گل هدیه دادن سنجابگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: asriran.com