عکس زیبایی از عبور کاروان شتر ها در بیابانی در ریاض, عکس روز نشنال جئوگرافیک شده است

عبور کاروان شتر ها از بیابان

عکس روز نشنال جئوگرافیک مربوط به عبور کاروانی از شتر ها می باشد.

کاروانی از شتر‌ها از بیابان مجاور ریاض عبور می‌کنند. ارتفاع پایین خورشید زمستانی از حیوانات وتپه‌های شن، منظره بدیعی خلق کرده است.


عبور کاروان شتر ها از بیابان ریاض

عبور کاروان شتر ها از بیابان ریاضگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tabnakbato.ir