رییس جمهور انتقاد کرد: چرا در متروی کشورهای دیگر اینقدر کتاب خوانده می شود در کشور ما نه؟ منبع: سلمان طاهری. شهروند
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X