سلفی جدید ریحانه پارسا در آسانسور
ریحانه پارسا بازیگر 23ساله کشورمان عکس جدیدی از خودش را منتشر کرد

عکس جدید ریحانه پارسا

ریحانه پارسا بازیگر کشورمان عکس جدیدی را منتشرکرده است.

این بازیگر پرحاشیه و 23 ساله عکسی از خودش در آسانسور را منتشر کرده است.

ریحانه پارسا نوشت:

******

چه لذتی دارد آغاز!

دمیدنِ سحر
اولین چمن
وقتی که رنگ سبز
تقریباً از یاد رفته است.

“برشت”


سلفی جدید ریحانه پارسا

سلفی جدید ریحانه پارساگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: صفحه شخصی ریحانه پارسا