فحاشی كانال احمدی نژاد و بقایی به روحانی
فحاشی كانال احمدی نژاد و بقایی به رییس جمهور برای لاپوشانی افتصاح مسكن مهر دولت مهرورزان!

فحاشی كانال احمدی نژاد و بقایی به رییس جمهور

1475391 339

 

گردآوری: گروه خبر سيمرغ
seemorgh.com/news
منبع: انتخاب