حوادث

دستگیری سارق با هویت جعلی سرهنگ دوم
تیغ دزدان نقابدار بر پیکر نگهبان ساختمان!
فرار هولناک زن جوان از دست سارق آزارگر
خلبان پاراگلایدر جان باخت