حوادث

چگونه قاتل یک پلیس، دست به خودکشی زد ؟
اتصالی برق، 9 نفر را به بیمارستان فرستاد
آخرین دفاع «ک.الف» با عنوان افساد فی‌ الارض
دوست خیابانی، دختر باردار را رها کرد !