کارتون روز: مقصر حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات معلوم شد!
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات و واکنشهای مسئولان به این حادثه، سوژه تیتر اول صفحه طنز و کارتون «بی قانون» شد

علت حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات


تشکیل کمیته ویژه برای حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات

تشکیل کمیته ویژه برای حادثه دانشگاه علوم و تحقیقاتگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: بی قانون