کارتون روز: افزایش شهریه دانشگاه آزاد
طراوت نیکی با انتشار کارتونی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» به صحبت‌های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره افزایش شهریه دانشجویان این دانشگاه، واکنش نشان داد

شهریه دانشگاه آزاد اضافه می‌شه!


افزایش شهریه دانشگاه آزاد

افزایش شهریه دانشگاه آزادگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح طراوت نیکی