آخرین قیمت سکه، طلا و ارز : جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار منتشر شد.
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 93/07/09
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 935 هزارتومان، طرح قدیم 934 هزار و 500 تومان، نیم سکه 474 هزار و 500 تومان، ربع سکه 271 هزارتومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1211 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3235 تومان، هر یورو را 4130 تومان، هر پوند را 5270 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 935000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 934500
نیم سکه 474500
ربع سکه 271000
گرمی 173000
هر گرم طلای 18 عیار 95600
نوع ارز  
دلار 3235
یورو 4130
پوند 5270
درهم 855

.................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 93/07/08
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار 935 هزارتومان، طرح قدیم 934 هزار و 500 تومان، نیم سکه 474 هزار و 500 تومان، ربع سکه 271 هزارتومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1211 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3235 تومان، هر یورو را 4130 تومان، هر پوند را 5270 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 935000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 934500
نیم سکه 474500
ربع سکه 271000
گرمی 173000
هر گرم طلای 18 عیار 95600
نوع ارز  
دلار 3235
یورو 4130
پوند 5270
درهم 855

...............................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 93/07/07
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 939 هزارتومان، نیم سکه 478 هزارتومان، ربع سکه 273 هزارتومان و سکه گرمی 175 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1220 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3255 تومان، هر یورو را 4155 تومان، هر پوند را 5290 تومان و هر درهم امارات را 892 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 939000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 939000
نیم سکه 478000
ربع سکه 273000
گرمی 175000
هر گرم طلای 18 عیار 96000
نوع ارز  
دلار 3255
یورو 4155
پوند 5290
درهم 892
.................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 93/07/06
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در بازار 940 هزار تومان، نیم سکه 474 هزار و 500 تومان، ربع سکه 270 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 174 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1220 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3270 تومان، هر یورو را 4160 تومان، هر پوند را 5290 تومان و هر درهم امارات را 890 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 940000
نیم سکه 474500
ربع سکه 270500
گرمی 174500
هر گرم طلای 18 عیار 96300
نوع ارز  
دلار 3270
یورو 4160
پوند 5290
درهم 890
................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 93/07/05
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار 934 هزار تومان، طرح قدیم 933 هزار و 500 تومان، نیم سکه 470 هزار تومان، ربع سکه 267 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 171 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1220 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3230 تومان، هر یورو را 4130 تومان، هر پوند را 5245 تومان و هر درهم امارات را 882 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 934000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 930500
نیم سکه 470000
ربع سکه 267500
گرمی 171500
هر گرم طلای 18 عیار 95700
نوع ارز  
دلار 3230
یورو 4130
پوند 5245
درهم 882

..................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز پنجشنبه 93/07/03
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج‌شنبه در بازار 922 هزارتومان، طرح قدیم 921 هزارتومان، نیم سکه 464 هزار و 500 تومان، ربع سکه 264 هزار تومان و سکه گرمی 171 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 94 هزار و 329 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1227 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3199 تومان، هر یورو را 4133 تومان، هر پوند را 5219 تومان و هر درهم امارات را 873 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در پنج‌شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 922000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 921000
نیم سکه 464500
ربع سکه 264000
گرمی 171500
هر گرم طلای 18 عیار 94329
نوع ارز  
دلار 3199
یورو 4133
پوند 5219
درهم 873

.................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز چهارشنبه 93/07/02
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 928 هزارتومان، طرح قدیم 928 هزار و 500 تومان، نیم سکه 466 هزار و 500 تومان، ربع سکه 265 هزار تومان و سکه گرمی 171 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 94 هزار و 900 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1223 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3199 تومان، هر یورو را 4137 تومان، هر پوند را 5237 تومان و هر درهم امارات را 873 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 928000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 928500
نیم سکه 466500
ربع سکه 265000
گرمی 171000
هر گرم طلای 18 عیار 94900
نوع ارز  
دلار 3199
یورو 4137
پوند 5237
درهم 873
..............................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روزسه شنبه 93/07/01
 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید وقدیم امروز سه‌شنبه در بازار 924 هزارتومان، نیم سکه 464 هزارتومان، ربع سکه 262 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 171 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 94 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1226 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3188 تومان، هر یورو را 4122 تومان، هر پوند را 5202 تومان و هر درهم امارات را 870 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 924000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 924000
نیم سکه 464000
ربع سکه 262500
گرمی 171000
هر گرم طلای 18 عیار 94500
نوع ارز  
دلار 3188
یورو 4122
پوند 5202
درهم 870
............................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 93/06/31
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار 917 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 917 هزارتومان، نیم سکه 462 هزار و 500 تومان، ربع سکه 261 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 171 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 93 هزار و 752 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1214 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3175 تومان، هر یورو را 4120 تومان، هر پوند را 5195 تومان و هر درهم امارات را 868 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 917500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 917000
نیم سکه 462500
ربع سکه 261500
گرمی 171000
هر گرم طلای 18 عیار 93752
نوع ارز  
دلار 3175
یورو 4120
پوند 5195
درهم 868

.................................................................................................................................
قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 93/06/30
 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار 919 هزارتومان، طرح قدیم 918 هزار و 500 تومان، نیم سکه 462 هزار و 500 تومان، ربع سکه 261 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 170 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 94 هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1217 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3182 تومان، هر یورو را 4125 تومان، هر پوند را 5202 تومان و هر درهم امارات را 871 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 919000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 918500
نیم سکه 462500
ربع سکه 261500
گرمی 170500
هر گرم طلای 18 عیار 94098
نوع ارز  
دلار 3182
یورو 4125
 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X