اطلاعیه وزارت رفاه درخصوص حمایت جبرانی معیشت خانوارها منتشر شد

اطلاعیه درباره حمایت جبرانی معیشت خانوار‌ها

الف) پرداخت کمک بلاعوض یک میلیون ریال ماهانه به اعضای خانوار

افراد مشمول: سرپرست خانوار فاقد درآمد ثابت که در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بوده‌اند (جمعا 11 میلیون خانوار)

زمان پرداخت: آذرماه تا پایان سال جاری به مدت چهار ماه.

ب) پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوار.

افراد مشمول : افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند.

روش درخواست: ارسال صرفا" کد ملی سرپرست خانوار از تلفن همراه ثبت شده به سرشماره 6369 (شهروندان عزیز تنها یک بار پیامک ارسال کنند).

به پیامک های دریافتی مشمولان دو هفته دیگر با سرشمارهv.refah پاسخ داده می شود .

شرایط بازپرداخت وام یک میلیون تومانی

بازپرداخت تسهیلات با نرخ کارمزد 4 درصد با اقساط 30 ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد بود.

از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، سایر وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات کل استانی خودداری کنید.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com

 
 

 
X