حذف ایران از میان غول های نفت و گاز جهان
ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نبود زیر ساخت و عدم مدیریت صحیح از فهرست ٢٠شرکت بزرگ نفت و گاز دنیا حذف شده است.

حذف ایران از دنیای بزرگ نفت و گاز به دلیل تحریم های ظالمانه


 ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نبود زیر ساخت و عدم مدیریت صحیح از فهرست ٢٠شرکت بزرگ نفت و گاز دنیا حذف شده است.

نقشه زیر ٢٠شرکت بزرگ نفتی دنیا را نشان می‌دهد.

ایران علی‌رغم اینکه در رتبه‌ سوم از ذخایر نفت و گاز جهان قرار دارد اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه، نبود زیر ساخت و عدم مدیریت صحیح از فهرست ٢٠شرکت بزرگ نفت و گاز دنیا حذف شده است.

2719731_264.jpgگردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: eghtesadonline.com