بدون شرح!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
اختصاصی سیمرغ
  
سایر فیگورها: 
 
فیگور/هیلاری کلینتون 
فیگور/ پوتین