اوباما دنبال تاکسی برای رسیدن به پاستور!
در حاشیه انتشار خبرهای مبنی بر علاقمندی سفر اوباما به ایران و ملاقات با رییس جمهور.

 علاقه اوباما به ایران و ملاقات با روحانی

840018_234.jpg

 

منبع: روزنامه قانون