عکس‌های جعلی مینو خالقی
عکس‌های جعلی نماینده اصفهان در شبکه مجازی را منتشر کرد.

عکس‌های جعلی نماینده اصفهان

854556_542.jpg

عکس‌های جعلی نماینده اصفهان در شبکه مجازی 

 

منبع: روزنامه قانون