مشکل تهرانی ها بعد از زلزله
ذخیره امدادی برای تهران 12 میلیون نفری، 300هزار نفر است.

فاجعه ای برای تهران!

868778_553.jpg

مشکل تهرانی ها بعد از زلزله


منبع: روزنامه شهروند