متلک جدید به چمران، تتلو و ضرغامی
ضمیمه طنز «بی قانون» امروز به اظهارنظر برخی چهره های سیاسی و اجتماعی واکنش نشان داد.

کاش پول اتوبان صدر صرف مترو می شد

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: روزنامه قانون