سایه عجیب آقای رئیس جمهور
در حاشیه اقدامات و اظهارنظرهای نژادپرستانه ترامپ، سایت کگل این کارتون را منتشر کرده است.

تصویری از  اظهارنظرهای نژادپرستانه ترامپ

 


 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir