خودکشی یک دانشجو در دانشگاه امیرکبیر
عصر دیروز یکی از دانشجویان ورودی سال ۹۹ دانشگاه امیر کبیر خود را از طبقه هشتم خوابگاه خیابان دمشق این دانشگاه به پایین انداخت

خودکشی یکی از دانشجویان ورودی سال ۹۹ دانشگاه امیر کبیر

یکی از اطرافیان این دانشجو با بیان اینکه وی از دوره دبیرستان دچار مشکل افسردگی بوده و در مرکز روان پزشکی دانشگاه امیرکبیر نیز پرونده پزشکی دارد، گفت: طی روزهای اخیر پزشک معالج وی تاکید داشت که باید در بیمارستان بستری شود اما پس از طرح موضوع با خانواده این دانشجو، مشخص نیست که چرا بستری نشد.

وی با بیان اینکه این دانشجو چندین بار تا کنون اقدام به خودکشی کرده است، گفت: طی دفعات قبل اطرافیان موفق به کنترل شرایط و کمک به وی شدند اما این دفعه گویا این امکان مهیا نشده است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: farsnws.com