نقشه کثیف مرد خشن برای شکار زنان تنها
سرقت جواهر خاص از خانه زن ثروتمند، سارق سابقه‌داری را که از خانه زنان تنها به عنف سرقت می‌کرد، به دام انداخت

سرقت جواهر خاص از خانه زن ثروتمند

متهم در دادگاه کیفری استان تهران به رد مال و چهار سال حبس محکوم شد که دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرد.

سرقت جواهر خاص

این پرونده زمانی تشکیل شد که زنی که طعمه سرقت سارق حرفه‌ای قرار گرفته بود به ماموران گفت فردی با نقاب وارد خانه‌اش شده و جواهرات و پول‌های او را به سرقت برده است. این زن گفت: من در خانه‌ام تنها زندگی می‌کنم. شب حادثه زنگ در واحد را زدند. در را باز کردم، یکدفعه مردی وارد خانه شد و دست و پایم را بست. او نقاب به صورت داشت و هرچه طلا و پول در خانه داشتم برداشت و رفت.

مدتی بعد شکایت دیگری به پلیس داده شد که نشان می‌داد سارق همان فردی است که پلیس به دنبالش می‌گردد. این بار نیز یک زن تنها قربانی سرقت شده بود.

ماموران سعی ‌کردند از طریق دوربین‌های مداربسته و مشخصات کمی‌ که شاکیان داشتند رد سارق را بزنند.

در همین اثنا زنی به پلیس مراجعه کرد و گفت: شب گذشته فردی وارد خانه‌ام شد. او همه جواهراتم را به سرقت برد، در میان آنها جواهری بود که ارثیه خانوادگی بود و از سنگ یاقوت خاصی درست شده و فقط یک نمونه از آن وجود دارد و فروش آن به دلیل قیمتی بودنش خیلی سخت است.

با توجه به اینکه مشخصات جواهر خاص از سوی این زن به پلیس داده شد ماموران همه توان خود را به کار بستند تا اینکه متوجه شدند جواهری خاص در دست یک مالخر طلاست. او قصد داشت این جواهر را به خارج از کشور منتقل کند. پلیس با ردیابی این مالخر او را بازداشت و جواهر را کشف کرد.

مرد مالخر مدعی شد نمی‌دانسته جواهر، سرقتی است اما شواهد نشان می‌داد او دروغ می‌گوید.

این در حالی بود که پلیس متوجه شد مرد سارق همدست دیگری هم داشته و فردی که او را کمک می‌کرده است زاغ‌زن بوده و زنان تنها را شناسایی می‌کرده و نقشه سرقت از این طریق طراحی می‌شده است.

با ردیابی‌های ماموران مرد سارق شناسایی و به اتفاق همدستانش بازداشت شد. متهم اصلی به سرقت با همدستی دو نفر از دوستانش اعتراف کرد و گفت: به شیوه زاغ‌زنی خانه زنان تنها را شناسایی می‌کردیم و در فرصتی مناسب دست به سرقت می‌زدیم.

او مدعی شد فقط در چهار سرقت حضور داشته و هنگام وقوع دو سرقت دیگر در زندانی در غرب کشور دوره محکومیتش را می‌گذرانده است. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مرد سارق راست گفته و زمان دو سرقت دیگر به جرم حمل مواد در زندانی در غرب کشور بوده است.

به این ترتیب او به اتهام چهار فقره سرقت در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و توانست رضایت شاکی‌ها را جلب کند.

این متهم در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من و دوستانم زاغ‌زنی می‌کردیم. سپس خانه زنان تنها را شناسایی می‌کردیم یا وقتی متوجه می‌شدیم یک زوج در خانه ساکن هستند منتظر می‌ماندیم تا مرد آنجا را ترک کند. سپس به آنجا می‌رفتیم و اموالی را که قابل ردیابی نبود سرقت می‌کردیم.

متهم در ادامه ابراز پشیمانی کرد و گفت: من از سرقت‌ها پشیمان هستم و با زحمت زیاد توانستم رضایت شاکی‌ها را جلب کنم.

در پایان جلسه قضات دادگاه او را به چهار سال زندان و رد مال محکوم کردند. این حکم در  شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.


گرردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemadonline.ir