تحریم، کم بود رفتند سراغ «تصفیر»! + تصویر
هفته نامۀ «امید جوان» در شمارۀ تازۀ خود این تیتر را بر پیشانی دارد: «تحریم، کم بود، رفتند سراغ تصفیر»!

رسانه‌های عربی به تازگی از کلمۀ «تصفیر» استفاده می کنند

هفته نامۀ «امید جوان» در شمارۀ تازۀ خود این تیتر را بر پیشانی دارد: «تحریم، کم بود، رفتند سراغ تصفیر»!

این نشریه البته با توجه به نامأنوس بودن واژۀ «تصفیر» در زیر‌تیتر و متن توضیح داده رسانه‌های عربی به تازگی از کلمۀ «تصفیر» استفاده می کنند به معنی «صِفر شدن» یا «صفر کردن» و منظور، صفر شدن صادرات نفت ایران بر پایۀ تهدیدات آمریکاست.

تحلیل هفتگی این نشریۀ 23 ساله به همین موضوع اختصاص دارد و 12 شرط آمریکا در دوران ترامپ برای توافق هسته ای تازه و متفاوت با برجام را بررسیده و در عین قابل مذاکره خواندن بعضی از آنها برخی را عینا خواست های اسراییل و سعودی ها دانسته است.

ترامپ و پمپئو وزیر خارجه اش از 13 مرداد به عنوان تحریم خودرو و معدن و از 13 آبان به عنوان تحریم نفت و عملیات بانکی یاد کرده اند.

« امید جوان» در تحلیل هفتگی خود همچنین نوشته است: شاید این روزها هیچ کس آرزو نکند جای رییس جمهور روحانی باشد. زیرا هر تصمیم او تبعاتی دارد و از بد اقبالی تمام، درست هنگامی که آمادۀ چیدن میوه های برجام بود با روی کار آمدن و سپس خروج ترامپ از برجام با مشکلات جدی رو به رو شده هر چند برای برجا ماندن برجام، امید او به اروپاست.

این تحلیل البته ساعاتی قبل از آن منتشر شد که رییس جمهور روحانی رسما اعلام کرد بستۀ پیشنهادی اروپا مأیوس کننده است زیرا ما انتظارات بیشتری داشتیم. آقای روحانی در عین حال موضع نهایی ایران در قبال برجام را هنوز اعلام نکرده و بر پایه آنچه امید جوان نوشته خواست اصلی ایران از سه کشور اروپایی طرف برجام این است که خرید نفت ایران و امکان انتقال وجوه حاصله از آن را تضمین کنند.

تحریم، کم بود رفتند سراغ «تصفیر»!


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com