با نظر مجلس مجازات قاچاقچیان اعضای بدن کودکان و نوجوانان تعیین شد
نمایندگان ملت در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای قاچاقچیان اعضای بدن کودکان و نوجوانان، پانزده سال حبس در نظر گرفتند.

قاچاقچیان اعضای بدن کودکان و نوجوانان به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شوند

ماده سیزده حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. از ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن ۱۱۳۸ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ نماینده رأی ممتنع دادند.

ماده سیزده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید؛ هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم میشود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۷/۱/ ۱۳۷۹» از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج محکوم می‌شوند.

بر اساس این گزارش، برای مجازات قاچاقچیان کودک حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال مجازات در نظر گرفته شده است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilnanews.com