فیلم دستگیری شهرام جزایری در گمرک
فیلم دستگیری شهرام جزایری در گمرک منتشر شد.

فیلم شهرام جزایری و دستگیری اش در گمرک

شهرام جزایری هنگام خروج از کشور در یک محموله قاچاق انسان توسط ماموران گمرک کشف و بازداشت شده است.

این محموله خروجی بار عدس بود که هنگام کنترل محموله ها توسط ماموران گمرک کشف و در بررسی های بعدی مشخص شده که یکی از افراد شناسایی شده در محموله قاچاق انسان شهرام جزایری بوده است.
 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com