ساشا سبحانی از مردم عذرخواهی کرد
ساشا سبحانی فرزند احمد سبحانی سفیر سابق جمهوری اسلامی در ونزوئلا به خاطر توهین به ملت ایران عذرخواهی کرد

عذرخواهی ساشا سبحانی بخاطر توهین به ملت ایران

ساشا سبحانی از مردم عذرخواهی کرد