پاسخ آشنا به مقاله حسین شریعتمداری درباره سفر روحانی به آمریکا
آشنا: یادم نمی آید در حماسه کلمبیای رئیس جمهور قبلی ، کیهانیان درباره اهانت به ایشان یا ایران نگرانی ابراز کرده باشند

کیهانیان غیاب را "پاسخ دندان شکن" و حضور را "بی دستاورد" می دانند

مشاور رییس جمهور نوشت: حسین شریعتمداری:خودداری آقای روحانی از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند پاسخ دندان‌شکنی به اهانت‌های بی‌وقفه ترامپ باشد. ضمن آنکه مگر حضور همه ساله آقای روحانی در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردی داشته است که با عدم حضور ایشان از دست برود؟!

1. کیهان قدیمی ترین و ارشدترین سخنگوی جریان کوچک ولی قدرتمند «نه به دیپلماسی» در ایران معاصر است.
2. کیهانیان غیاب را "پاسخ دندان شکن" و حضور را "بی دستاورد" می دانند.
3. بیاد داشته باشیم حتی در دعواهای خیابانی هم " اهانت های بی وقفه" را با "خودداری از حضور" پاسخ نمی دهند.
4. من نمی گویم رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی شرکت بکند یا نه. من نمی گویم در جلسه شورای امنیت شرکت کنند یا نه.
بلکه می گویم استدلال برای عدم حضور در مجمع از ترس امکان حضور در جلسه شورای امنیت غلط است.
5. یادم نمی آید در جریان حماسه کلمبیای رئیس جمهور قبلی ، کیهانیان در باره اهانت به ایشان یا ایران نگرانی ابراز کرده باشند یا هیچگاه از دستاوردهای سفرهای همیشه موفق ایشان سوال کرده باشند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: entekhab.ir