تجمع بازنشستگان مقابل مجلس
جمعی از بازنشستگان کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار همسان سازی حقوقشان طبق قانون با شاغلان شدند

تجمع زنان و مردان بازنشسته در مقابل مجلس

جمعی از زنان و مردان بازنشسته با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در پلاکاردهایی که در دست داشتند خواستار همسان سازی حقوقشان با شاغلان طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بودند.

در پلاکاردهایی که در دست بازنشستگان بود، نوشته شده «اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه راهپیمایی و تجمع را می‌دهد»، «کارگران، پرستاران، اتحاد، اتحاد»، «طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق بازنشستگان با شاغلان یکسان شود».

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir