آقای ظریف! لطفا با فرافکنی برای شکستِ رویکردِ‌ خود توجیه نتراشید!
دبیرکل کانون دانشگاهیان تاکید کرد: جناب ظریف اینک دوره منجی‌گری، أخذ نشان و تندیس سپری شده و زمانه افول سردار دیپلماسی! و شیخ دیپلمات! با شیب تند آغاز شده؛ لطفا بافرافکنی برای شکستِ رویکردِ‌ خود توجیه نتراشید!»

آقای ظریف! لطفا با فرافکنی برای شکستِ رویکردِ‌ خود توجیه نتراشید!

ادعای وزیر خارجهبه گزارش افکارنیوز، درباره پولشویی همچنان واکنش دانشگاهیان را در پی دارد.

سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در توئیتی در این رابطه نوشت: « جناب ظریف گذشت ۵/۵ سال نتیجه دیپلماسی کدخداباور، فشار معیشتی بی سابقه بر مردم بوده است. اینک دوره منجی‌گری، أخذ نشان و تندیس سپری شده و زمانه افول سردار دیپلماسی! و شیخ دیپلمات! با شیب تند آغاز شده؛ لطفا بافرافکنی برای شکستِ رویکردِ‌ خود توجیه نتراشید!»

حسینی همچنین در پیام دیگری هم گفته: «  آیا کشور دیگری را سراغ دارید که کارگزارانش نقش اپوزیسیون را هم بازی کنند؟ وزیرخارجه‌اش مثل ظریف به دشمنان پاس گل بده؟  وقتی از نظر منطق  وقانون کم میاره و CFTب ا ۲۲ اشکال حقوقی و شرعی رد میشه شروع به فحاشی و نظام را به پولشویی متهم کنه؟! »

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: afkarnews.com