خط و نشان مشاور روحانی برای کشورهای منطقه
حسام الدین آشنا، مشاور رسانه ای رییس جمهور در توئیتی خطاب به همسایگان ایران نوشت: «تهدید امنیت اقتصادی ایران موجب تضعیف امنیت همگان می‌شود. همکاری امنیتی و اقتصادی کشورهای همسایه موجب تقویت امنیت همگان می‌شود. در اقتصاد ایران خراب‌کاری نکنید. پاسخ ایران لزوما اقتصادی نخواهد بود.»

خط و نشان مشاور روحانی برای کشورهای منطقه

حسام الدین آشنا، مشاور رسانه ای رییس جمهور در توئیتی خطاب به همسایگان ایران نوشت:

«تهدید امنیت اقتصادی ایران موجب تضعیف امنیت همگان می‌شود. همکاری امنیتی و اقتصادی کشورهای همسایه موجب تقویت امنیت همگان می‌شود. در اقتصاد ایران خراب‌کاری نکنید. پاسخ ایران لزوما اقتصادی نخواهد بود.»

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir