کنایه تند کدخدایی به منتقدان نظارت استصوابی
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با کنایه‌ای به منتقدان نظارت استصوابی نوشت: هر وقت من اتنتخاب نشوم، انتخابات مهندسی شده است

کنایه تند کدخدایی به منتقدان نظارت استصوابی

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با کنایه‌ای به منتقدان نظارت استصوابی نوشت: هر وقت من اتنتخاب نشوم، انتخابات مهندسی شده است.

هر وقت من تایید نشدم، نظارت قانونی بد است اما ....

1976978_587.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir