آخرین وضعیت سلامتی میرحسین موسوی
آذر منصوری عضو شورای مشاوران سیدمحمد خاتمی از وضعیت نامساعد میرحسین موسوی در حصر نوشت

آخرین وضعیت سلامتی میرحسین موسوی

آذر منصوری عضو شورای مشاوران سیدمحمد خاتمی از وضعیت نامساعد میرحسین موسوی در حصر نوشت.

آخرین وضعیت سلامتی میرحسین موسوی

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir