یک زن درویش از زندان آزاد شد
یک زن درویش گنابادی از زندان آزاد شد

یکی از زنان گنابادی آزاد شد

 الهام احمدی، از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین که به دو سال زندان محکوم شده بود، پس از انتقال به اوین، سرانجام امروز با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

او در جریان حادثه گلستان هفتم و حمله به دراویش گنابادی در اسفندماه ۱۳۹۶ بازداشت شده بود.

گردآوری : گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع : iena.ir