جزئیات جلسه محاکمه یکی از مدیران بانکی
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد

 جلسه محاکمه یکی از مدیران بانکی برگزار شد

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری، از متهم فرشاد طالبی خواست در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به وی، از متهم خواست تا دفاعیات خود را بیان کند.

متهم طالبی گفت: اتهام را قبول ندارم؛ مسئول وقت شعبه میدان ونک بانک کشاورزی بودم و تاکنون تخلفی نداشته ام عملکرد ما در شعبه قابل بررسی است.

متهم طالبی گفت: کاری که در بانک کشاورزی انجام دادیم، به هیچ عنوان تسهیلات نیست و ارائه خدمات بوده است.

وی افزود: شرکت دنیای معتمد پارسه از مشتری‌های ویژه بوده و مبلغ ۴ میلیون دلار به عنوان تضمین شرکت ارائه شده است. در کیفرخواست ذکر شده که شعبه میدان ونک، ۱۹ میلیون دلار علی رغم مشاهده گزارش sdr شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت کرده که مطلع نبودیم؛ در قالب بروات اسنادی بدون تعهد پرداخت شده و ارز دولتی داده شده است. مابه التفاوت نرخ ارز حدود ۱۰ درصد با بازار آزاد بود.

قاضی مسعودی مقام گفت: برخی از عملیات ارزی که خارج از ضوابط بانکی باشد، زیرمجموعه قاچاق قرار می‌گیرد.

متهم طالبی مدعی شد: من براساس مصوبه خدمات را ارائه کردم و به محض اطلاع از تعهدات ایفا نشده، عملیات را متوقف کردیم. متأسفانه من را متهم می‌کنند که رئیس شعبه مصوبه را تفسیر می‌کند. چرا جلوی مصوبه را نگرفتند؟ چرا اداره پولشویی گزارش نکرده است؟ در آن زمان اجبار و اصرار بود.

 • قاضی خطاب به متهم گفت: این اجبار و اصرار که میگویید از جناب چه کسی بوده است؟

متهم طالبی که از پاسخ دادن امتناع می‌ورزید، عنوان کرد: از این مسائل اداره حقوقی باخبر بوده است مدیر حراست و اداره بازرسی مطلع بوده اند.

شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما از تعهدات ایفا نشده خبر داشته اید نگویید خبر نداشته ام.

متهم در پاسخ بیان کرد: اگر من در انجام کارهایم کوتاهی داشتم چرا در نامه نگاری‌های بانک عنوان شده است که تمام کارهایم را به درستی انجام داده ام.

این متهم در ادامه افزود: یک مقطعی وجود دارد که ایراداتی به آن وارد است. ارسال حواله‌ها و برداشتها با دستور تلفنی فقیهی و با اطلاع مسؤولین بانک کشاورزی بوده است.

 • نماینده دادستان ادامه داد: آقای طالبی شما می‌فرمایید گزارش اعلام شده ربطی به شعبه پرداخت کننده ارزی ندارد در حالی که باید اعتبار سنجی انجام می‌دادید. آقای طالبی شما تخلفات را پذیرفته اید. سوال من از شما این است چطور درعرض ۵ روز سقف تعهدات ارزی از ۱۵ میلیون یورو به ۷۵ میلیون افزایش پیدا کرد؟ در این باره توضیح بدهید.

  نماینده دادستان در ادامه افزود: شما از تعهدات رفع نشده شرکت مطلع بودید، از اعتبار سنجی نشدن این شرکت مطلع بودید، از چکهای فاقد ظهر نویسی شده اطلاع داشتید. خانه‌ای که در اطراف کاخ نیاوران خریده اید از کجا آمده است؟ بر اساس اقاریر خودتان اسد بیگی به شما گفته است که شما مدیر بانک هستید و نباید در پایین شهر زندگی کنید بلکه باید در بالای شهر سکونت داشته باشید. پول این خانه از کجا آمده است؟

متهم که از پاسخ دادن صریح طفره می‌رفت، بیان کرد: پاسخ به این صحبتهای شما در رابطه با خرید این خانه را در دادگاهی دیگر که پرونده آن وجود دارد خواهم داد.
نماینده دادستان در پاسخ به این اظهارات طالبی گفت: شما این خانه را به نام یکی از اقوامتان کرده اید پول آن را از کجا آورده اید؟

متهم طالبی بیان کرد: این خانه به اسم همسرسابقم است.

 • قاضی خطاب به متهم طالبی افزود: درباره مراودات مالی و خرید این خانه توضیح بدهید.

بار دیگر متهم از پاسخ شفاف در این زمینه طفره رفت.

 • قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: البته این پرونده در شعبه ۱۰۶۵ کیفری دو که قاضی آن نیز خودم هستم و مجوز انتشار و علنی بودن آن نیز از دادستان خواسته شده است و توضیحات شما را هم در آنجا خواهیم شنید. اما دراین باره کمی توضیح دهید.

متهم بار دیگر از جواب دادن طفره رفت و از قاضی خواست در این باره در دادگاه خودش پاسخ دهد.

 • قاضی در ادامه این جلسه دادگاه خطاب به متهم افزود: اعتبار سنجی، مصوبات و قانون دارد چرا رعایت نکردید؟

این متهم پاسخ داد: اعتبار سنجی انجام شده است، اما اعتبار سنجی مدیران شرکت انجام نشده است.

 • نماینده دادستان خطاب به متهم بیان کرد: بر اساس گزارش، آمده است شخص یا اشخاصی غیر از افراد ذی نفع و یا اشخاص یا نهادهای دیگری از شرکت پارسه از این حواله‌ها منتفع می‌شوند چرا حواله ارزی را دادید؟

متهم بار دیگر از پاسخ دادن طفره رفت و گفت: به نظرم اینجا جلسه بازجویی است.

 • قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما قانون پولشویی و مصوبات بانک مرکزی را چرا اجرا نکردید؟ همین که برای شما شک ایجاد می‌شود که این اقدام خلاف قانون و پولشویی است و در مظان اتهام پولشویی قرار دارد چرا باز حواله ارزی دادید؟ شما باید در راستای کشف حقیقت استعلام می‌گرفتید و ردیابی می‌کردید.

قاضی بار دیگر از متهم خواست درباره مراوده‌های مالی‌اش توضیح دهد.

متهم طالبی پاسخ داد: شغل دوم من در زمینه کود و سم بوده است و به شرکت هفت تپه کود سم می‌دادم.

 • قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌گفتید که راننده تاکسی هستم.

این متهم گفت: من مسافر کشی می‌کنم.

 • قاضی خطاب به متهم گفت: مگر نمی‌گویید شرکت دارید ملک هم دارید چطور مسافر کشی می‌کنید؟

متهم بار دیگر از قاضی خواست درباره این پرونده در دادگاه مربوطه صحبت کند.

 • قاضی خطاب به متهم بیان کرد: مبلغ خرید آپارتمان چقدر بوده است؟

متهم طالبی پاسخ داد: در آن زمان ۷۵۰ میلیون تومان بوده است که در دادگاه خودش پاسخ می‌دهم.

 • شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم طالبی بیان کرد: باید نسبت به بیت المال پاسخگو باشید. جلسه‌ای که میگویید کجا برگزار شد؟ در اقاریرتان گفته اید در دفتر اسدبیگی برگزار شده است. چرا آقای کحال زاده در جلسه نبود؟

متهم طالبی گفت: با اسدبیگی در نمایشگاه صنایع چوب آشنا شدم و بنا شد تا تفاهمنامه ای منعقد شود و جلسه درباره شرکت آریاک و شرکت هفت تپه برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: مشکل بروات اسنادی یکی از معضلات کشور است و بانکیها از فساد در این حوزه‌ها اطلاع دارند.

قاضی مسعودی: سیستم بانکی عامدا چشمهای خود را بر روی فساد می‌بندد

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در بسیاری از موارد عامدا چشمهای خود را می‌بندد که فساد در آن نهفته است. اگر قوانین به طور یکسان برای همه اعمال شود، خیلی از موارد درست می‌شود. برخی مدیران، ماندگاری خود را در اعمال سلیقه‌ها می‌دانند.

 • شاه محمدی نماینده دادستان از متهم طالبی پرسید: آیا تضامین درستی دریافت کردید؟ آیا اقدامی برای تعهدات ایفانشده انجام دادید؟

متهم طالبی پاسخ داد: به ما نامه زدند که برای اقدام باید با مرجع بالاتر در بانک همکاری صورت بگیرد.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم طالبی خواست در جایگاه حاضر شود و مطالب خود را بیان کند.

وکیل متهم طالبی اظهار کرد: دفاعیات در قالب لایحه تقدیم دادگاه می‌شود.

رئیس دادگاه از متهم مهدی توسلی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام، از وی خواست تا دفاعیات خود را بیان کند.

متهم توسلی گفت: اتهام انتسابی را مطلقاً نمی‌پذیرم. در سال ۹۶، معاون ارزی شعبه میدان ونک بودم و فقط با یکی از مستنداتم مطمئنم که مبرای از اتهام هستم و هیچ قصوری نداشته ام..

متهم بیان کرد: من در تاریخ‌های مختلف به رئیس شعبه، مدیر شعب تهران، حوزه پولشویی، حوزه حقوقی، حوزه بازرسی و حراست نامه‌هایی به صورت کتبی زده ام که با سکوت حوزه پولشویی و حوزه حقوقی توأم بوده است که به نوعی همراهی محسوب می‌شود اگر زمان به عقب برگردد من هیچ وقت گزارش نمی‌کردم، چون گزارش کردن تبعات فراوانی برای من داشته است.

متهم در ادامه گفت: بر اساس گزارشهای وزارت اطلاعات و سازمان سپاه من بارها موضوع تخلفات مدیران بالادستی ام را گزارش کرده ام بارها به من گفته بودند که این مصوبات تاییدیه شورای پول واعتبار را دارد، اما من اعلام کرده بودم که من این موارد را قبول ندارم.

 • قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: توضیح بیشتر دهید که چرا این موارد را انجام نمی‌دادید دلایلش چه بود؟

متهم در پاسخ گفت: بر اساس مستندات توضیح می‌دهم.

متهم در ادامه این جلسه دادگاه بیان کرد: در حال حاضر که معاونت حقوقی بانک از ما شاکی شده است سوال من این است که چرا در مقاطع مختلف مهلت‌های گوناگون داده است مگر ممکن است ۸۸ میلیون دلار تخلف صورت گیرد، اما هیچ بازرسی نیامده باشد.

متهم توسلی گفت: در مورخ ۹۶/۶/۲۷ لیست تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت دنیای معتمد پارسه را اعلام کردم؛ متأسفانه شورای عالی اعتبار نیز مصوبه تخصیص ارز را تأیید کرد و من گفتم که این کار را انجام نمی‌دهم.

متهم توسلی مدعی شد: مهمترین سندم این است که به آقای طالبی گفتم شرکت دنیای معتمد پارسه برای رفع تعهد کاری نکرده و اعلام کردم که پس از ۹۶/۳/۹ واحد ارزی وظایف خود را انجام داده و گزارش sdr را پر کرده است. اگر می‌خواهید از جزئیات پرونده مطلع شوید، باید ببینید چه کسی رونوشت‌ها را از سیستم پاک کرده است؟

 • شاه محمدی نماینده دادستان گفت: سمت شما در بانک چه بود؟

متهم پاسخ داد: معاون ارزی بودم.

نماینده دادستان بیان کرد: درباره برگزاری جلسه با اسدبیگی توضیح دهید ۷ برات اسنادی بدون مصوبه بعد از این جلسه امضا کردید و ۱۳ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۸۵ دلار برای واردات غذای زنبور عسل به شرکت دنیای معتمد پارسه پرداخت شده است. چرا گزارشات sdr را پشت سر هم اعلام کردید؟

شاه محمدی ادامه داد: یک روز به دفتر یکی از آقایان رفتید و بعد از آن اعلام کرده اید که می‌خواستند به زور به شما ۵۰ هزار دلار بدهند. در این باره توضیح دهید. متهم توسلی گفت: اسدبیگی تهدیداتی را مطرح کرد که پشت ماشینت مواد مخدر می‌گذاریم و ما را اذیت نکن. بحث پول را اسدبیگی مطرح کرد که برای هدیه ۵۰ هزار دلار بدهد و من قبول نکردم، اما شخص دیگری به زور به من پول را داد و همان وقت که پول را گرفتم، با یکی از پرسنل حراست تماس گرفتم و اعلام کردم.

 • نماینده دادستان بیان کرد: مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از حساب کحال زاده برای خواهر ناتنی شما واریز شده که ۶۰۰ میلیون تومان را خودتان برداشته اید. پرداخت این پول به چه دلیلی بوده است؟
  نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: سوال من از شما این است که چرا با اسد بیگی جلسه گذاشته‌اید
  در این بخش از جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: شما در دفتر آقای اسد بیگی به تنهایی رفته بودید، برای چه کاری به آنجا رفتید؟

متهم پاسخ داد: هم من و هم فرزندم تهدید شده بودیم.

 • قاضی خطاب به متهم گفت: این ۸۰۰ میلیون تومان که به حساب خواهر ناتنی شما واریز شده است برای چه بوده است توضیح بدهید.

متهم گفت: این پول به من ربطی ندارد و بر اساس اقاریر من نبوده است و برای سال ۹۳ بوده است.

 • نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما می‌گوئید که مسئولیتی نداشته اید و آقایان مدیر بانک تحت فشار افراد دیگری بوده اند.
  متهم پاسخ داد: عامل اصلی در سال ۹۶ فرد دیگری بوده است.

  نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما اقرار کرده اید که از ۸۰۰ میلیون ۶۰۰ میلیون را گرفته‌اید یا جای دیگری درخواست ۲۰۰ هزار دلار رشوه داشته اید، اما ۵۰ هزار دریافت کرده اید و ناراحت می‌شوید.

این متهم گفت: من اقرار نکرده ام.

 • قاضی خطاب به متهم گفت: چه تاریخی ۵۰ هزار دلار را گرفته اید؟

این متهم گفت: در ۴ آبان ۹۶، البته من نگرفته ام.

 • قاضی خطاب به متهم گفت: درباره آن ۸۰۰ میلیون توضیح دهید.

این متهم گفت: ۳۰۰ میلیون بوده است که البته به من ارتباطی ندارد.

متهم پاسخ داد: اگر لازم است در دفترتان حضور یابم و توضیح دهم.

 • قاضی خطاب به متهم گفت: ما توضیح خارج از دادگاه نداریم و سایر متهمین نیز باید سخنان شما را بشنوند و بدانند. شما اگر لایحه هم بنویسید من نکات مهم آن را اگر لازم بدانم در دادگاه می‌خوانم.

متهم گفت: با نامه‌ای که من در باره خط تولید دیدم البته اسناد حمل را همکاران من کنترل می‌کنند به خاطر اینکه مبلغ سند بالا بود من چک کردم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از اسد بیگی خواست در جایگاه قرار گیرد و درباره اتهامات پاسخ دهد.

متهم اسد بیگی گفت: بانک‌های ما فاسد هستند شما اگر می‌خواهید با عنوان تولید کننده کاری انجام دهید مجبور می‌شوید باج و رشوه بدهید. این موضوع برای تجار کشور به عنوان قانون بانک است. ما درباره خط تولید شکر مذاکره کرده بودیم تا بتوانیم اشتغالزایی کنیم و ۵ هزار نفر را شاغل کنیم. در روحیه بنده اصلاً وجود ندارد که فرزند کسی را تهدید کنم یا مواد مخدر جاسازی کنم. فیلم پلیسی که نیست.

متهم اسد بیگی عنوان کرد: آقای توسلی قصد داشت هم از این طرف بخورد هم از آن طرف. او به مسائل مالی علاقمند است گفته بود من اینقدر گزارش می‌کنم و این کار را انجام می‌دهم تا شما موفق نشوید و سهم من را که یک و نیم میلیون یورو است را بپردازید.

این متهم افزود: من به اطلاع وی رساندم که به هیچ کسی باج نمی‌دهم، اما آقای توسلی پافشاری داشتند. من فیلمی از او گرفتم که اگر نیت بدی داشته باشد و بخواهد در رابطه با کار ما کارشکنی کند و بخواهد از ما باجگیری کند فیلم را به وزارت اطلاعات گزارش می‌کنم. این فیلم موجود است و در صورت خواست دادگاه تقدیم خواهد شد.

وی گفت: من هیچ وقت کسی را تهدید نکردم؛ اما واقعیت سیستم بانکی ما فاسد است و اگر بخواهیم کاری انجام دهیم باید رشوه دهیم.

 • قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: ۵۰ هزار دلار را دادید؟

این متهم در پاسخ بیان کرد: من پولی ندادم.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم توسلی در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

این وکیل گفت: بر اساس اسناد موجود و مطالعاتی که در این زمینه دارم موکل اینجانب بی گناه است. موکل اینجانب با مدیران بانکی همکاری نداشته است و از اجرای دستورات استنکاف کرده است.

 • رئیس دادگاه خطاب به وکیل متهم توسلی گفت: ما در شرایط فعلی فقط به عناوین اتهامی در کیفرخواست می‌پردازیم واگر نیاز باشد پس از استماع تمام دفاعیات متهمان عناوین اتهامی متهمین در صورت نیاز تغییر خواهد کرد.

وکیل متهم توسلی ادامه داد: بسیاری از مواردی که توسط موکل بنده انجام نشده است به دستور رئیس بانک انجام شده است موکل اینجانب موارد تخلف و مغایر بانکی را گزارش داده است. این کار او حتی با اعتراض دیگر همکاران مواجه شده است. بر اساس مستندات، موکل اینجانب تخلفات را گزارش کرده است.

وکیل متهم توسلی گفت: موضوع ۶۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون که توسط نماینده دادستان در دادگاه مطرح شد نباید در این دادگاه عنوان می‌شد و ربطی به این دادگاه نداشت. موکل من هیچ گونه وحدت قصدی با مدیران بانکی نداشته است. او حتی درخواست مرخصی دوماهه نیز داشته است و هیچ گونه سوءاستفاده‌ای از مقام خود نداشته است. بر این اساس درخواست برائت کامل موکل خود از عناوین اتهامی کیفرخواست را دارم.

قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح در تاریخ ۱۷ خرداد تشکیل می‌شود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com