محل کشف جسد قاضی منصوری
روز جمعه جسد «غلامرضا منصوری» قاضی ایرانی که قرار بود به‌ منظور پاسخگویی به اتهامات خود به ایران بازگردد، در رومانی پیدا شده و هویت جسد نیز به تأیید رسمی رسیده است

محل کشف جسد قاضی منصوری در رومانی

 روز جمعه جسد «غلامرضا منصوری» قاضی ایرانی که قرار بود به‌منظور پاسخگویی به اتهامات خود به ایران بازگردد، در رومانی پیدا شده و هویت جسد نیز به تأیید رسمی رسیده است.

2377583_420.jpg

2377582_922.jpg

2377581_581.jpg

2377588_561.jpg

2377587_728.jpg

2377586_398.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mizanonline.ir