طرحی برای شفافیت حقوق نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی را تقدیم هیات رئیسه و اعلام وصول کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی یکبار برای همیشه تکلیف دفاتر کاری در اختیار نمایندگان مجلس روشن می‌شود

طرحی برای شفافیت حقوق و مزایای نمایندگان در دوره نمایندگی

این طرح که با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طراحی شده است علاوه بر این تامین خودرو و شفافیت حقوق و مزایای نمایندگان در دوره نمایندگی را در دستور کار دارد.

دلیل طراحی این طرح از سوی نمایندگان مجلس یازدهم این است که عدم تعیین تکلیف دفتر کار نمایندگان و تأمین خودرو برای آنها در حوزه های انتخابیه و پرداخت هزینه توسط مجلس و یا مساعدت و همراهی دستگاههای اجرائی سبب شده است تا هم پرداخت هزینه به نمایندگان زمینه جوسازی علیه نمایندگان و مجلس شود و هم وابستگی به دستگاههای اجرائی برای تأمین خودرو باعث عدم استقلال نمایندگان می شود.

آنها معتقدند استفاده از ساختمان های استیجاری برای دفتر نمایندگان باعث می شود تا همه اسناد و مدارک هر دوره در اختیار نمایندگان دوره های بعدی قرار نگیرد و ثابت نبودن محل دفتر باعث سردرگمی مردم در دسترسی به دفتر نمایندگان می شود. پرداخت کل حقوق نمایندگان از مجلس هم باعث می شود تا ردیف های بودجه ای مجلس هم درست نشان داده شود و زمینه ای برای حمله به مجلس فراهم کند. به اعتقاد آنها پرداخت حداقل بخشی از حقوق نمایندگان توسط دستگاه متبوع تا اندازهای این مشکل را حل می کند.

نمایندگان می‌خواهند تا در این طرح مواد (۷۴) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را اصلاح کنند.

بر این اساس دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده (۷۲) به شرح ذیل الحاق می شود و شماره تبصره قبلی آن به (۱) تغییر می یابد:

تبصره ۲- شهرداری های مراکز حوزه انتخابیه مجلس مکلفند با استفاده از منابع داخلی خود و یا تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران با استفاده از زمین های دولتی موجود در اختیار وزارت راه و شهرسازی در مرکز شهر و یا زمینی های متعلق به خود در قبال تهاتر با زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی، به ازای هر نماینده یک واحد آپارتمان و یا ویلائی ۱۵۰ متری مطابق با نقشه مورد تأیید مجلس احداث و برای استفاده به عنوان دفتر نمایندگان به آنها اجاره دهند. اجاره این واحدها به قیمت کارشناسی روز توسط مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود.

مجلس مکلف است با اولویت شهرهای کوچکتر در اسرع وقت نسبت به تملک این واحدها به قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

بانک ملی ایران مکلف است در صورت درخواست شهرداری‌های مورد اشاره از محل منابع داخلی خود و یا محلهای تعیین شده توسط بانک مرکزی، تسهیلات مورد نیاز را تأمین و با اقساط پنجساله واگذار نمایند. تبصره ۳- ادارات کل دیوان محاسبات استانها مکلفند با انعقاد قرارداد تأمین خودرو از آژانس های تأمین خودرو با راننده، در روزهای حضور نماینده در حوزه انتخابیه، نسبت به تأمین یک خودرو متعارف برای هر نماینده اقدام نمایند. هزینه های مربوطه در بودجه سالانه دیوان محاسبات منظور می شود.

ماده۲ : تبصره ماده (۸۰) به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصرہ۔ مقرری هزینه های نمایندگان در هر سال در جلسه مشترک هیأت رئیسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می رسد حقوق و مزایای نمایندگان شاغل در دستگاههای اجرائی توسط همان دستگاه و نمایندگان بازنشسته و یا غیرشاغل در دستگاههای اجرائی توسط مجلس پرداخت می شود. در صورتی که احکام حقوقی صادره توسط دستگاه اجرائی کمتر از احکام صادره توسط مجلس باشد مابه التفاوت احکام صادره به اضافه اضافه کاری ماهیانه شبیه دستگاههای اداری دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز حق بیمه سهم کارفرما نسبت به مبلغ اضافی توسط مجلس پرداخت می شود.

هر نوع پرداختی مازاد بر حکم حقوقی تحت هر عنوان اضافه کاری یا پاداش به جز عیدی، حق التدرس، حق راهنمایی و مشاوره پایان نامه، حق طبابت، حق العمل جراحی و کارمزد پژوهشی توسط دستگاه اجرائی متبوع به نماینده مجلس ممنوع است. قبل از تصمیم مجدد در هر دوره به صورت علی الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می شود.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com