محمد خاتمی: فضای انقلاب ما چپ‌ زده بود
چپ زدگی در خود انقلاب ما، اسنادی که مربوط به انقلاب ما می شود و کسانی که طرفدار انقلاب هستند تأثیر دارد

صحبت های سید محمد خاتمی در مراسم عزاداری اما رضا (ع)

سید محمد خاتمی در مراسم عزاداری امام رضا(ع) و بزرگداشت علامه حکیمی در حسینیه جماران گفت:

*چپ زدگی در خود انقلاب ما، اسنادی که مربوط به انقلاب ما می شود و کسانی که طرفدار انقلاب هستند تأثیر دارد.

*حتی در قانون اساسی ما هم این چپ زدگی را تا حدودی می بینیم.

*به خصوص با توجه به اینکه اسلام روی عدالت خیلی تکیه می کند و هدف بعثت پیامبران را قیام مردم به قسط می داند و عدل را اساس یک جامعه خوب می داند.

*این مسأله که به هر حال عدالت روح دین خدا است و جامعه مطلوب جامعه ای است که عدالت در آن حکومت کند، مسأله بسیار مهمی است و به نحوی از انحاء می توانیم بگوییم روح انقلاب اسلامی هم همین بود.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: