آخرین وضعیت شهر اصفهان پس از وقایع اخیر
فرمانده انتظامی استان اصفهان درباره آخرین وضعیت شهر اصفهان پس از وقایع اخیر توصیحاتی ارائه کرد.

وضعیت شهر اصفهان وضعیت آرامی استسردار محمدرضا میرحیدری:

* وضعیت شهر اصفهان وضعیت آرامی است و شاهد شرایط خوبی در شهر اصفهان هستیم.

* تعدادی از همکارانم مجروح شدند.

 * بین مردم نیز به همین صورت بوده است و تعدادی جراحت‌هایی سطحی داشته‌اند.

دو هفته پس از آنکه کشاورزان اصفهانی در اعتراض به بی‌آبی در بستر خشک زاینده‌رود تجمع کردند و بسیاری از شهروندان اصفهان را هم در این مطالبه، به تجمع مسالمت‌آمیز خود پذیرفتند؛ روز گذشته از اصفهان شاهد به تنش کشیده شدن این مطالبه آبی بود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.ir