معصومه ابتکار: فیلم مهسا امینی تقطیع شده
معصومه ابتکار، معاون پیشین زنان و خانواده ریاست جمهوری در دوره روحانی گفت: اکنون راهش این است که گشت ارشاد متوقف شود و از راه های ارعاب و وحشت استفاده نکنیم و به جای آن رویه های تشویقی را به کار ببریم. ما تلاش کردیم گشت ارشاد جمع شود اما زور دولت نمی‌رسید.

ابتکار:تلاش کردیم گشت ارشاد جمع شود اما زور دولت نرسید


معصومه ابتکار، معاون پیشین زنان و خانواده ریاست جمهوری در دوره روحانی گفت: اکنون راهش این است که گشت ارشاد متوقف شود و از راه های ارعاب و وحشت استفاده نکنیم و به جای آن رویه های تشویقی را به کار ببریم. ما تلاش کردیم گشت ارشاد جمع شود اما زور دولت نمی‌رسید.

فیلم مهسا امینی تقطیع شده و انتشار آن سئوالاتی را ایجاد کرده است. ای کاش گروهی بی طرف در این راستا ورود کنند و با حضور خانواده مرحوم امینی و پزشکانی که بالای سر او بودند، جزئیات مطرح شود.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: rokna.net