پروانه سلحشوری با تودیع وثیقه آزاد شد
هفته گذشته بود که خبر احضار برخی چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی به دادسرای تهران منتشر شد

پروانه سلحشوری آزاد شد

هفته گذشته بود که خبر احضار برخی چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی به دادسرای تهران منتشر شد. در بین افراد احضار شده به دادسرای تهران نام پروانه سلحشوری هم دیده می‌شد.

در بین افراد احضار شده به دادسرای تهران نام پروانه سلحشوری هم دیده می‌شد. سلحشوری صبح امروز با حضور در مرجع قضایی نسبت به اتهامات انتسابی تفهیم اتهام شده و ضمن ادای توضیحات مقرر سرانجام با صدور قرار وثیقه از سوی مرجع قضایی و تودیع آن آزاد شده است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: borna.news