بر اساس اين گزارش، هيات منصفه استان تهران با اكثريت آرا مدير مسوول اين نشريه را درخصوص اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف واقع، مجرم دانست. هيات منصفه دادگاه مطبوعات، مدير مسوول اين نشريه را مستحق تخفيف ندانست....
 
 
 
هیات منصفه مطبوعات استان تهران، مدیر مسوول نشریه اعتماد را مجرم دانست.

به گزارش ایرنا ، جلسه رسیدگی به كیفرخواست مطروحه علیه مدیر مسوول نشریه اعتماد از سوی شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران، با حضور اعضای هیات منصفه به ریاست قاضی سیامك مدیر خراسانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، هیات منصفه استان تهران با اكثریت آرا مدیر مسوول این نشریه را درخصوص اتهام نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف واقع، مجرم دانست.
هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسوول این نشریه را مستحق تخفیف ندانست.

بر اساس گزارش دادگستری استان تهران، همچنین جلسه رسیدگی به كیفرخواست مطروحه علیه مدیر مسوول نشریه سایت پارسینه امروز - یكشنبه - در شعبه 76 دادگاه كیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی، با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسوول این نشریه را در خصوص اتهام نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم ندانست.
 
 
 
 
 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:irna.ir
 
 
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X