رئيس شورا بر اساس فرم امضاء شده صورتجلسه، نامه پيشنهادات و نظرات نهایی شورا را برای استحضار رياست محترم جمهوری تنظيم و ارسال مي نمايد..
 
 


فارس: ‌مهدی خورشیدی دبیر شورای مشاوران رئیس جمهور از آغاز به‌كار مشاوران جدید رئیس جمهور با دستورالعمل جدید خبر داد.

این دستورالعمل كه از سوی اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، در تاریخ 29 / 8 / 1389 به تأیید محمود احمدی‌نژاد ‌رسیده است.

متن دستورالعمل اجرایی جدید شورای مشاوران رئیس جمهور به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
دستورالعمل اجرایی شورای مشاوران رئیس جمهور

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مورخ 89.8.29 بنا به پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور و دبیرخانه شورای مشاوران رئیس جمهور، «دستورالعمل اجرایی شورای مشاوران رئیس‌جمهور» را به شرح زیر تائید و جهت اجرا ابلاغ كرد:

مقدمه:

به منظور ارائه راه‌كارهای مناسب، پیشنهادها، انتقادها و اتخاذ تصمیمات سازنده در جهت هم‌افزایی نظرات مشاوران و همچنین انتظام بخشیدن به فرآیند ارائه مشاوره‌های تخصصی و فنی و استقرار سیستم بانك اطلاعاتی مشاوران و افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های مشاوره‌ای مربوطه، شورای مشاوران رئیس جمهور تشكیل می‌گردد.

فصل اول

وظایف و اختیارات:
ماده 1- شورای مشاوران رئیس‌جمهور به موجب این دستورالعمل دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
- ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی به رئیس‌جمهور.
- پیگیری دستورات و ارجاعات ریاست‌جمهوری و ارائه نظرات مشورتی ویژه.
- تبیین و تنظیم چارچوب استاندارد و یكپارچه در نحوه گزارش‌های مشاوره‌ای ارائه شده به رئیس‌جمهور.
- كارآمدسازتر كردن (كمی و كیفی) روند ارائه مشاوره به رئیس‌جمهور.

فصل دوم

وظایف و اختیارات:
ماده 2 - اركان شورای مشاوران:
شورای مشاوران دارای اركان زیر است:
- شورا.
- رئیس شورا.
- دبیرخانه
تبصره: حسب صلاحدید ریاست جمهور حوزه‌های مشاوره‌ای و مشاور مربوط تعیین خواهد شد.

ماده 3- رئیس:
مشاور عالی رئیس جمهور با حكم ایشان بعنوان رئیس شورای مشاوران برای مدت معینی منصوب می‌گردد.

ماده 4 - وظایف و اختیارات رئیس:
- اداره جلسات شورا
- پیگیری موارد اداری و مالی مربوط به مشاورین رئیس‌جمهور
تعیین سایر افراد صاحب‌نظر برای شركت در جلسات شورا.
- پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا.
- پیشنهاد و معرفی دبیر شورا به رئیس‌جمهور.

ماده 5 - دبیرخانه:
دبیرخانه شورا بعنوان یكی از اركان و زیر نظر رئیس شورا و به منظور تحقق وظایف ذیل تشكیل می‌شود.
- تنظیم دستور جلسات شورای مشاوران با نظر رئیس شورا و دعوت اعضاء برای جلسات.
- بررسی و تنظیم مستندات مربوط به دستور جلسه جهت ارائه به اعضاء با نظر رئیس شورا
- تنظیم صورتجلسات و ارسال نظرات و تصمیمات شورا به رئیس جمهور از طریق رئیس شورا.
- نگهداری سوابق و مستندات مربوط به جلسات شورا و تصمیم‌گیری‌های مربوطه.
- انجام اقدامات لازم به منظور تشكیل كمیته‌های تخصصی و فنی برای موضوعات قابل طرح با تصویب رئیس شورا.
- ایجاد و نگهداری بانك اطلاعاتی مربوط به موضوعات تخصصی مطرح شده در شورا و افراد صاحب نظر در زمینه مسائل مطرح شده.

ماده 6 - دبیر شورای مشاوران به پیشنهاد رئیس شورا و موافقت رئیس جمهور و با حكم رئیس شورا برای مدت دو سال مسئولیت دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

ماده 7 - اعضاء: كلیه مشاوران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور بعنوان اعضاء شورا محسوب خواهند شد.

فصل سوم

گردش كار شورای مشاوران:
ماده 8 - شورای مشاوران بطور متناوب و با اطلاع قبلی و طی دعوت‌نامه كتبی دبیرخانه شورا تشكیل جلسه می‌دهد.

ماده 9- در هر جلسه شورا، تاریخ و ساعت تشكیل جلسه آتی با قید دستور كار جلسه و شرح مختصری از موضوعات مورد بحث اعلام و همراه مستندات مربوطه در اختیار اعضاء قرار داده خواهد شد.

ماده 10- جلسه شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد.

ماده 11- تصمیم‌گیری در شورا بر اساس آرای مثبت اكثریت اعضای حاضر در جلسه صورت پذیرفته و مصوب خواهد شد.

ماده 12- فرآیند تنظیم دستور كار جلسه شورا كه توسط دبیرخانه تهیه می‌گردد به شرح زیر می‌باشد:
الف - دستورات و ارجاعات قابل بررسی از سوی رئیس جمهور یا رئیس شورا به دبیرخانه واصل می‌گردد.
ب - دبیرخانه بر اساس دستور رئیس‌جمهور یا رئیس شورا نسبت به تعیین مشاور و یا نماینده ویژه مرتبط با موضوع اقدام می‌نماید.
ج - دبیرخانه ضمن اعلام موضوع به مشاور یا مشاورین تخصصی مربوطه پیگری لازم را بعمل خواهد آورد.
د - دبیرخانه شورا نسبت به هماهنگی و تامین نیازهای فنی،‌تخصصی و اطلاعاتی مشاور تخصصی مربوطه اقدامات لازم را از طریق رئیس شورا بعمل خواهد آورد.
ه‍ - با نظر و تصویب رئیس شورا، دبیرخانه شورا حسب مورد و عنداللزوم نسبت به تشكیل كمیته‌های تخصصی موضوعی برای انجام بررسی‌های تكمیلی اقدام نموده و نقطه نظرات كمیته‌های تخصصی را در جلسه شورا مطرح می‌نماید.
و- دبیرخانه پس از تامین موارد فوق و با توجه به مهلت زمانی مربوط، موضوع را در قالب دعوتنامه و دستور جلسه برای كلیه اعضاء شورا ارسال می‌نماید.

ماده 13 - اداره جلسه بر عهده مشاور عالی (رئیس شورا) است.

ماده 14- فرآیند تنظیم و ارسال صورتجلسات شورا بصورت زیر می‌باشد.
الف - دبیر جلسه تصمیمات اتخاذ شده در شورا را در قالب فرم صورتجلسه تنظیم می‌نماید.
ب - محوریت جلسه شورا بر اساس نظرات ارائه شده مشاور یا مشاورین تخصصی بوده و سایر اعضاء نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه می‌نمایند.
ج- دبیر شورا پس از استماع جریان گفتگوها در جلسه شورا اقدام به تكمیل فرم نموده و در پایان جلسه فرم را به تائید رئیس شورا می‌رساند و صورتجلسه را آماده نموده و به امضاء حاضرین می‌رساند.
د - رئیس شورا بر اساس فرم امضاء شده صورتجلسه، نامه پیشنهادات و نظرات نهایی شورا را برای استحضار ریاست محترم جمهوری تنظیم و ارسال می‌نماید.

فصل چهارم

ماده 15- امور مالی و اداری دبیرخانه و مشاوران به عهده نهاد ریاست جمهوری است.

گفتنی است دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری روز یكشنبه 12 دی‌ماه از تصمیم جدید محمود احمدی‌نژاد در حوزه مشاوران رئیس جمهور خبر داد كه بر اساس آن احمدی‌نژاد تعدادی از مشاوران خود را بركنار كرد.

مجتبی رحماندوست، ابوالفضل توكلی‌بینا، محمدرضا اعتمادیان، سید‌كاظم وزیری‌هامانه، محمد ستاری وفایی، محمد رویانیان، علی منتظری، مهدی شهید كلهر، علی‌اصغر زارعی، مهدی مصطفوی، داود دانش‌جعفری، حاج علی‌اكبری و سوسن كشاورز مشاورانی بودند كه از سوی احمدی‌نژاد بركنار شدند.
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com
 
 
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
تازه ترین اخبار
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/03/05 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/03/05

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۷۶۷ هزار تومان و قیمت طلای ۱۸عیار هم ۴۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 
X