سیمرغسیمرغ
تازه های سیاسی

‌رحيميی در احكام‌ جداگانه‌ای رؤسای كميته‌های حمل و نقل، صنعت و معدن، تأمين اجتماعی، اقتصادی، كشاورزی، انرژی، توزيع، تنظيم بازار و اصناف، دبير ستاد و كميته اطلاع‌رسانی ستاد هدفمند‌كردن يارانه‌ها را منصوب كرد...


 
 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با حكم معاون اول رئیس جمهور، مصطفی محمدنجار، علی‌اكبر محرابیان، صادق محصولی، سید‌شمس‌الدین حسینی، صادق خلیلیان، سید‌مسعود میر‌كاظمی، مهدی غضنفری، محمد‌رضا فرزین و بهروز مرادی به ترتیب به سمت ریاست كمیته حمل و نقل، كمیته صنعت و معدن، كمیته تامین اجتماعی، كمیته اقتصادی، كمیته كشاورزی، كمیته انرژی، كمیته توزیع، تنظیم بازار و اصناف، دبیر ستاد و كمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمند‌كردن یارانه‌ها منصوب شدند.

متن كامل احكام به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس مصطفی محمدنجار
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به سمت ریاست كمیته حمل و نقل ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها منصوب می‌نمایم تا با همكاری وزارت راه و ترابری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نسبت بهاجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. مقتضی است در این خصوص از دانش و مدیریت كلیه مدیران و كارشناسان دستگاههای مربوطه استفاده نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
1ـ اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در چارچوب بسته‌های سیاستی حمل و نقل درون شهری و برون شهری (جاده‌ای ـ هوائی ـ ریلی ـ دریایی) مصوب كارگروه تحولات اقتصادی.
2ـ تشكیل و ساماندهی كمیته‌های استانی و شهرستانی هدفمند كردن یارانه‌ها توسط استانداران.
3ـ نظارت و پایش مستمر حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ارائه گزارشات لازم به ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها و تهیه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های تخصصی و ابلاغ آن به دستگاه‌های دیگر ذیربط.
4ـ رفع تنگناها و مشكلات احتمالی اجرای قانون در بخش حمل و نقل (درون شهری و برون شهری، ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی)
5ـ اجرای مصوبات ستاد و همكاری با كلیه كمیته‌های ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها.
6ـ نظارت مستمر بر قیمت خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری مطابق با مصوبات كارگروه تحولات اقتصادی.
7ـ طراحی و اجرایی نمودن روشهای مدیریت هوشمند كنترل در صنعت حمل و نقل با استفاده از فن‌آوری و روشهای مدیریتی جدید.
8ـ نظارت مستمر بر سهمیه‌های بنزین و نفت گاز در صنعت حمل و نقل كشور و رفع مشكلات احتمالی.
9ـ نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) بار و مسافر كشور در چارچوب مصوبات كارگروه تحولات اقتصادی.
10ـ بكارگیری تمامی ظرفیت حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی كشور با اولویت حمل و نقل ریلی.
11ـ بررسی و پایش مستعد وضعیت حمل و نقل روستایی و ارائه راهكارهای مناسب درخصوص سازمان و توسعه آن.
12ـ تهیه طرح‌ها و برنامه‌های حمل و نقل و ترافیكی به منظور مدیریت بهینه عرضه و تقاضا در حمل و نقل درون‌شهری و برون شهری.

جناب آقای مهندس علی اكبر محرابیان
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به ریاست كمیته صنعت و معدن ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها منصوب می نمایم.
مقتضی است با همكاری وزارت تعاون و وزارت بازرگانی و وزارت نفت، وزارت مسكن و شهرسازی و بانك مركزی اخذ مشاركت كلیه نهادهای صنفی و صنعتگران پرتلاش كشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق باشید.
1.اجرای قانون هدفمد كردن یارانه‌ها در چارچوب بسته حمایتی صنعت و معدن مصوب كارگروه تحولات اقتصادی و مصوبات ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها
2.تعامل و همفكری با كلیه نهادهای صنعتی و صنعتگران كشور در اجرای بهینه قانون
3.بسترسازی منظور افزایش تولید و ایجاد كسب و كارهای جدید صنعتی در كشور با اجرای بسته صنعت و معدن
4.مدیریت و ارائه مشاوره به كلیه صنعتگران درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای طرحهای مصوب كارگروه تحولات اقتصادی
5.همكاری و همفكری با كلیه كمیته‌های ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد
6.سازماندهی كلیه توان مدیریتی و كارشناسی وزارت صنایع و معادن وزارت تعاون و بازرگانی و مسكن و شهرسازی ، وزارت نفت و بانك مركزی در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها
7.نظارت، پایش و كنترل مستمر تولید و قیمت محصولات صنایع كشور مطابق با مصوبات كارگروه تحولات اقتصادی
8.نظارت مستمر بر سهمیه نفت گاز بخش صنعت و رفع مشكلات احتمالی
9.با استفاده از ساختارهای قانونی و رسمی كشور پیگیری برای تامین زیرساخت‌های صنعتی و معدنی كشور، به ویژه تامین گاز واحدهای فاقد گاز

جناب آقای مهندس صادق محصولی
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به ریاست كمیته تامین اجتماعی ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها منصوب می نمایم.
مقتضی است با همكاری وزارتخانه‌های بهداشت و درمان وكار و امور اجتماعی و اخذ مشاركت كلیه مدیران، اندیشمندان و صاحبنظران حوزه تامین اجتماعی در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق و موید باشید.
1.اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در چارچوب بسته سیاستی تامین اجتماعی و یاز توزیع منابع مصوب كارگروه تحولات اقتصادی و ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها
2.سازماندهی كلیه توان مدیریت و كارشناسی وزارتخانه‌ها، رفاه و تامین بهداشت و درمان و كار و امور اجتماعی در اجرای بهینه قانون
3.همكاری و همفكری با كمیته‌های ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها
4.بسته سازی بمنظور توسعه تامین اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن كلیه آحاد جامعه با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها
5.نظارت مستمر بر بازار خدمات بیمه‌های اجتماعی، بهداشت و درمان همزمان با اجرای قانون
6.نظارت و پایش مستمر بازار كار و رع تنگناها و مشكلات احتمالی

جناب آقای دكتر سید شمس‌الدین حسینی
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به ریاست كمیته اقتصادی ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها منصوب می نمایم.
مقتضی است با همكاری بانك مركزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارتخانه‌ها، نفت، نیرو و بازرگانی و اخذ مشاركت كلیه صاحبنظران اقتصادی كشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق و موید باشید.
1.اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در چارچوب بسته سیاستهای پولی و بازتوزیع منابع مصوب كارگروه تحولات اقتصادی و مصوبات ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها
2.مدیریت و نظارت بر بانكهای كشور با مشاركت بانك مركزی در پرداخت یارانه‌ها خانوارها و پرداخت یارانه سود تسهیلات، كمك ‌های جبرانی و وجوه اداره شده واحدهای تولیدی كشور در چارچوب بسته‌های حمایتی و سیاستی مصوب كارگروه تحولات اقتصادی
3.پایش مستمر نظام بانكی با مشاركت بانك مزكزی به منظور حفظ ارزش پول، كنترل تورم و ارائه اعتبارات بانكی در چارچوب مصوبات كارگروه تحولات اقتصادی
4.تدوین ساز و كار گردش مالی و افتتاح حسابها و تامین مالی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها از طریق ساز و كارهای خزانه‌داری و اخذ منابع از وزارت نفت (شركتهای تابعه) ، وزارت نیرو (شركتهای تابعه) و وزارت بازرگانی (شركت بازرگانی دولتی) و دیگر دستگاههای مرتبط
5.سازماندهی كلیه توان مدیریتی و كارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در اجرای بهینه قانون
6.تعامل و همفكری با كلیه صاحبنظران اقتصادی و مدیران اقتصادی كشور در اجرای بهینه قانون
7.همكاری و همفكری با كمیته‌های ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد
8.هدایت وجوه بازتوزیع منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها

جناب آقای دكتر صادق خلیلیان
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به ریاست كمیته كشاورزی ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها منصوب می نمایم.
مقتضی است با همكاری و اخذ مشاركت كلیه نهادهای صنفی و كشاورزان پرتلاش در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق و موید باشید.
1.اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در چارچوب بسته حمایتی كشاورزی مصوب كاگروه تحولات اقتصادی و مصوبات ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها
2.تعامل و همفكری با كلیه نهادهای صنعتی و كشاورزان كشور در اجرای بهینه قانون
3.بسترسازی به منظور افزایش تولید و ایجاد كسب و كارهای جدید در بخش كشاورزی كشور با اجرای قانون
4.مدیریت ارائه مشاوره به كلیه كشاورزان كشور در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و آب كشاورزی و اجرای طرحهای مصوب بسته كشاورزی كارگروه تحولات اقتصادی
5.همكاری و همفكری با كلیه ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد
6.سازماندهی كلیه توان مدیریتی و كارشناسی وزارت جهاد كشاورزی تعاون و بازرگانی در اجرای قانون
7.نظارت مستمر بر سهمیه نفت گاز و سایر فرآورده‌های بخش كشاورزی و رفع مشكلات احتمالی
8.ارائه مستمر آمار انواع تولیدات بخش كشاورزی و پایش مستمر آن به مراجع ذیربط
9.طراحی و اجرای روش جدید حمایت از كشت گندم مطابق با بسته سیاستی گندم، آرد و نان

جناب آقای دكتر سید مسعود میر كاظمی
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به ریاست كمیته انرژی ستادهدفمند كردن یارانه ها منصوب می نمایم. مقتضی است با همكاری وزارت نیرو و اخذ مشاركت كلیه مدیران ، اندیشمندان و متخصین حوزه انرژی كشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر در انجام امور موفق و موید باشید .
1-اجرای قانو ن هدفمند كردن یارانه‌ها در چارچوب بسته‌های سیاستی تعرفه حامل‌های انرژی ، برق و آب مصوب كار گروه تحولات اقتصادی و ستاد هدفمند كردن یارانه ها
2-سازماندهی كلیه توان مدیریتی وكارشناسی وزارتخانه‌های نفت و نیرو در اجرای قانون
3-مدیریت و ارائه مشاوره به مردم و بنگاه‌های كشور در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای طرح‌های بسته‌های سیاستی و حمایتی مصوب كا رگروه تحولات اقتصادی
4-همكاری و همفكری به منظور ایجاد كسب و كار های جدیدد در بخش انرژی كشور با اجرای قانون
5-بستر سازی به منظور ایجاد كسب و كار‌های جدید در بخش انرژی كشور با اجرای قانون
6-نظارت مستمر بر قمیت و تولید بنگاه های تولیدی ( پالایشگاه ـ پتروشیمی ـ نیروگاه) در زمان اجرای قانون در چارچوب مصوبات كار گروه تحولات اقتصادی
7-نظارت مستمر بر سهمیه نفت سفید و گاز مایع ونفت گاز با همكاری ستاد سوخت استان‌ها و وزارت بازرگانی
8-مراقبت از چگونگی توسعه ظرفیت های تولید انرژی و اطمینان از تامین تقاضای سنوات آتی

جناب آقای دكتر مهدی غضنفری
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به ریاست كمیته توزیع، تنظیم بازار و اصناف ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها منصوب می‌نمایم. مقتضی است با همكاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن، تعاون، جهاد كشاورزی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و اخذ مشاركت كلیه مجاع صنفی كشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) در انجام امور موفق و مؤید باشید.
1ـ اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در چارچوب بسته‌های سیاستی مدیریت بازار و نظارت بر آن، آرد و نان، حمایت از اصناف و صادرات غیرنفتی.
2ـ نظارت و پایش مستمر بازار كالاها و خدمات با استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های فوق‌الذكر.
3ـ بكارگیری كلیه اطلاعات تولیدی و كارشناسی وزارتخانه‌های فوق‌الذكر در اجرای بهینه قانون.
4ـ همكاری و همفكری با كلیه كمیته‌های ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد.
5ـ مدیریت و ارائه مشاوره به بازرگانان و واردكنندگان و صادركنندگان و اصناف كشور در اجرای قانون.
6ـ اصلاح و نظارت مستمر بر تعرفه‌ها و سازوكارهای گمركی كشور مطابق با شرایط جدید ناشی از اجرای قانون.
7ـ تنظیم بازار كالاها و خدمات كشور با استفاده از ذخیره‌سازی، كنترل قیمت، مدیریت واردات و صادرات و اطلاع‌رسانی منسجم و هدفمند.
8ـ انجام گشتهای تلفیقی سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان و سازمان تعزیرات حكومتی.
9ـ تهیه طرح نوسازی و بهسازی زیرساختهای لجستیكی و توزیع كالا و پیگیری برای اجرای آن در خلال سالهای اجرای قانون.

جناب آقای دكتر محمد رضا فرزین
سلام علیكم
بمنظور اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها در چارچوب مصوبات و بسته‌های حمایتی كار گروه تحولات اقتصادی جنابعالی را بعنوان دبیر ستاد هدفمند كردن یارانه‌ها منصوب می نمایم.
مقتضی است در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ستاد نسبت به اجرایی نمودن قانون اقدام نمایید .
امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

جناب آقای دكتر بهروز مرادی
سلام علیكم
بدینوسیله جنابعالی را به سمت كمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمند كردن یارانه ها منصوب می نمایم. مقتضی است با همكاری وزارت ارشاد اسلامی و روابط عمومی های دستگاه‌ها ، صدا و سیما و كلیه نهاد‌های اطلاع رسانی كشور در اطلاع رسانی شفاف و به موقع در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید .
امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام امور موفق و موید باشید .
1.برنامه ریزی در خصوص اطلاع رسانی و تنویر افكار عمومی در چارچوب مصوبات كار گروه تحولات اقتصادی و ستاد هدفمندی یارانه‌ها
2. سازماندهی كلیه دستگاه‌های اطلاع رسانی دولت در امر اطلاع رسانی اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها
مدیریت كلیه اخبار و طالاعات ارسالی اجرای قانون به رسانه ها جریاد و مطبوعات كشور
3.اخذ نظارت و دیدگاه های مردم و فعالات اقتصادی كشور در خصوص تنگناها و مشكلات اجرای قانون
4. اخذ نظارت ودیدگاه‌های مردم و فعالات اقتصادی كشور در خصوص تنگناها و مشكلات اجرای قانون
5.نظارت و ایجاد هماهنگی در اطلاع رسانی اجرای قانون توسط روابط عمومی ها، مسئولین دولتی از طریق صدا و سیما و جراید.
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com
 
 
 
 

 

 
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
تازه ترین اخبار
افزایش سقف برداشت از خودپرداز در تمامی بانک‌هاافزایش سقف برداشت از خودپرداز در تمامی بانک‌ها

سقف برداشت پول با بروزرسانی سیستم خودپردازها از صبح امروز در تمامی بانک‌ها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد

news-left-2
  1. حوادث
  2. ویژه های خبر
 
X