به گزارش روزنامه «وزگلاد»، مجله آمریكایی فارین پالیسی (Foreign Policy) فهرستی از شهرهای جهان را كه بیشترین جنایات و قتل در آنها رخ می دهد، منتشر كرده است. این رده بندی بر اساس میزان قتلهای صورت گرفته در شهرهای بزرگ جهان صورت گرفته است.

 

پنج شهر نخست این لیست به ترتیب كاراكاس، پایتخت ونزوئلا، كیپ تاوون، پایتخت جمهوری افریقای جنوبی، شهر نئواورلئان در ایالات متحده آمریكا، بندر مورس بی، پایتخت گینه پاپوآ و بالاخره مسكو، پایتخت روسیه هستند كه به دلیل میزان بالا بودن قتل و جنایت، زندگی در آنها بسیار خطرناك است.

به نوشته این روزنامه، اگر بتوان به اطلاعات این مجله اطمینان كرد، كاراكاس، پایتخت ونزوئلا خطرناك ترین شهر جهان است كه در ازای هر هزار نفر از ساكنین آن سالانه 130 نفر به قتل می رسند.

مقام دوم در این لیست نصیب كیپ تاوون، پایتخت افریقای جنوبی شده است. در این شهر 5/3 میلیونی، در ازای هر 100 هزار نفر 62 نفر كشته می شوند.

طبق این اطلاعات، میزان قتل در شهر كیپ تاوون طی سالهای اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته، ضمن اینكه قاتلین و قربانیان آنها یكدیگر را نیز می شناسند.

مقام سوم در لیست از آن شهر نیواورلئان در آمریكا شده است. تا قبل از طوفان كاترینا در این شهر تقریبا نیم میلیون نفر زندگی می كرند، ولی بعد از این فاجعه طبیعی این تعداد به نصف تقلیل یافت. بر اساس ارزیابیهای مختلف در این شهر از 220 تا 310 هزار نفر زندگی می كنند.
نیواورلئان خطرناكترین شهر آمریكا شناخته شده است. بر اساس آمار پلیس این شهر، در ازای هر 100 هزار نفر ساكنین آن 67 قتل به وقوع می پیوندد. كارشناسان علت رشد جنایات در این منطقه را مشكلات اقتصادی و اجتماعی این شهر بعد از وقوع طوفان دانسته اند.

بعد از بندر مورس بی، پایتخت گینه پاپوآ كه حدود 250 هزار نفر جمعیت داشته و سطح جنایت در آن 54 نفر در ازای هر 100 هزار نفر است، مسكو قرار دارد كه طبق این اطلاعات در آن در ازای هر 100 هزار نفر 10 قتل صورت می گیرد.

در این گزارش خاطر نشان شده اند كه سهم بسزای از جنایات و قتلها در پایتخت مسكو، قتلهای صورت گرفته به دلایل نژادی، مذهبی و جنایات سفارش شده است.
منبع: فرارو