سگ و گربه کشی شهرداری تهران در دربند؟!
صفحه «حقوق حیوانات در ایران» با انتشار متنی در توئیتر نوشت: «این سگ و گربه که جنازه شون در عکس وسط میبینید در منطقه دربند تهران باهم دوست بودند و رابطه زیبای آنها جزو جذابیتهای اونجا و طرفداران بسیاری هم داشتند. ظاهرا توسط #شهرداری_تهران به قتل رسیده اند؛ چرا دادستانی به عنوان مدعی العموم برای گرفتن حق اینها از #شهرداری ها ورود نمیکنه؟»

سگ و گربه کشی شهرداری تهران در دربند؟!

صفحه «حقوق حیوانات در ایران» با انتشار متنی در توئیتر نوشت:

«این سگ و گربه که جنازه شان در عکس وسط می بینید در منطقه دربند تهران باهم دوست بودند و رابطه زیبای آنها جزو جذابیت های آنجا بوده و طرفداران بسیاری هم داشتند. ظاهرا توسط #شهرداری_تهران به قتل رسیده اند؛ چرا دادستانی به عنوان مدعی العموم برای گرفتن حق اینها از #شهرداری ها ورود نمی کند؟»

sagh.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir