ظریف به اصفهان رفت
ظریف وزیر امور خارجه که به اصفهان سفر کرده است صبح امروز در جمع مدیران استان اصفهان حضور یافت و در خصوص آخرین تحولات سیاست و روابط خارجی کشور سخنرانی کرد

ظریف به اصفهان رفت

ظریف وزیر امور خارجه که به اصفهان سفر کرده است صبح امروز در جمع مدیران استان اصفهان حضور یافت و در خصوص آخرین تحولات سیاست و روابط خارجی کشور سخنرانی کرد.

ظریف به اصفهان رفت

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir