از روی دست نوشته های افراد می توان به بیماری قلبی آنان پی برد .

جدیدترین تحقیقات نشان می دهد ، دست‌نوشته‌های افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در مقایسه با دیگران كمرنگ‌تر است .

محققان در آزمایشی ، از افراد خواستند: قلم به دست بگیرند و مطلبی بنویسند.

این تحقیق نشان می دهد : افرادی كه بیماری قلبی دارند ، معمولا بین نوشتن جملات اندكی توقف می‌كنند و دوباره ادامه می دهند.

هر چند محققان نتایج این تحقیق را سندی قطعی نمی دانند ، اما بررسی های بیشتری را در این زمینه توصیه می كنند.
منبع: سلامت نیوز