محقق ایرانی مرکز بیمارستانی بروکلین آمریکا با بهره گیری از فناوری چرخه فشار در کشف و شناسایی به موقع نشانگرهای بالقوه سرطان روده بزرگ امید بیماران را به زنده ماندن افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مومنی محقق برجسته ایرانی مرکز بیمارستانی بروکلین آمریکا در تحقیق مشترکی با محققان مدرسه پزشکی دانشگاه نیویورک که سرپرستی آن را بر عهده داشته، توانسته است از فناوری چرخه فشار برای خارج کردن پروتیئن ها از بافتهای سرطان روده بزرگ و در نهایت تشخیص به موقع آن استفاده کند.

نتایج مطالعات امیدوارکننده این محقق ایرانی در نشست علمی سالانه کالج مطالعات روده و معده و بیماری های آن در آمریکا ارایه شده است.

سرطان روده بزرگ دومین سرطان مرگبار در آمریکاست. احتمال بهبود بیماران مبتلا به این سرطان مستقیما به مراحل پیشرفت آن و جراحی های صورت گرفته باز می گردد اما تشخیص بیماران مبتلا به این سرطان که با استفاده از تکنیک های درمانی بتوان امیدی به نجات جان آنها داشت در حال حاضر به دلیل نبود نشانگرهای زیستی قابل اعتماد و استناد مشکل است.

به گزارش مهر، هدف از این مطالعه تشخیص پروتئین هایی در نمونه بافت های گرفته شده از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ است. به عقیده دکتر مومنی این پروتئین ها می توانند نشانگرهای قابل اعتمادی برای تشخیص به موقع این سرطان باشند.

وی برای تحقق این ایده از فناوری چرخه فشار در خارج کردن پروتئین های یاد شده استفاده کرده است.