يك دختر نوجوان انگليسي پرفروش ترين لغتنامه كوچه بازاري/فرهنگ عاميانه/ را نوشت .

بر اساس اين گزارش به نقل از راشا تودي، اين فرهنگ كه فرهنگ واژه هاي رايج ميان نوجوانان انگليسي نام دارد به طرز شگفت انگيزي به يكي از پرفروش ترين كتابها در انگليس در سال 2007 تبديل شد.

اين گزارش مي افزايد كه نويسنده سيزده ساله اين لغتنامه پس از ان مبادرت به تحرير اين فرهنگ لغت كرد كه بارها مادرش از اينكه معني اصطلاحات و واژه هايي را كه او هنگام صحبت با دوستانش بكار مي برد متوجه نمي شوند شكايت كرده بود.