کودک شیرخوار
تحقيقات نشان مي دهد، مادراني كه هنگام شيردهي لبخند مي زنند كودكانشان مبتلا به آلرژي غذايي نمي شوند.

دكتر فرحناز ميرزايي، متخصص تغذيه كودكان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:‌ مادراني كه در حين شيردهي لبخند مي زنند، هورمون ملاتونين در آنها افزايش پيدا مي‌كند.
وي افزود: ‌در حقيقت هورمون ملاتونين در شير مادر كه عامل آن خنده است،‌ باعث از بين رفتن آلرژي غذايي مي شود.
دكتر ميرزايي تصريح كرد:‌مادراني كه فيلم كمدي تماشا مي كنند و مادراني كه برنامه هاي عادي نگاه مي كنند در مقايسه كودكان آنها با هم ثابت مي شود كه مادراني كه هنگام شيردهي برنامه هاي شاد و موزيكال تماشا مي كنند كودكانشان كمتر به آلرژي غذايي و بدغذايي مبتلا مي شود.