انگشتان دست
محققان اعلام كردند،زناني كه انگشت اشاره انان كوتاهتراز انگشت حلقه است بيشتر در معرض خطر آرتروز زانو قرار دارند.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از پايگاه خبري هلث دي ،دانشمندان انگليسي اعلام كردند ،داشتن يك انگشت اشاره كوتاهتر خطر آرتروز و پوكي استخوان را در تمام افراد تا 2 برابر افزايش مي دهد.
بنابراين گزارش، در مردان بيشتر انگشت حلقه بلندتر از انگشت اشاره است در حاليكه در زنان انگشت دوم  و چهارم نسبتا هم اندازه هم هستند.
همچنين مطالعات قبلي نشان مي داد افرادي كه انگشت اشاره كوتاهتري از انگشت حلقه دارند سطح تسترون در آنان بيشتر و استروژن پايين تر است.
يادآور مي شود ،اين مطالعه درنشريه روماتيسم و آرتروز به چاپ رسيد و از سوي محققان دانشگاه ناتينگهام انجام گرفته است.